Privacy Statement


Met dit privacy statement willen we transparant zijn over de persoonsgegevens die wij verzamelen en voor welke doeleinden we deze gebruiken. Wij verwerken alle persoonsgegevens deze in overeenstemming is met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) stelt. GoSharing slaat alleen persoonlijke gegevens op die direct afkomstig zijn van de betrokkene en die door hem of haar verstrekt zijn. Dit privacy statement is van toepassing wanneer u onze website bezoekt of gebruik maakt van onze diensten.


Cookies

Voor een optimale werking van onze website, maar ook voor analytische doeleinden maken wij gebruik van cookies. Graag lichten wij u hieronder toe welke cookies worden gebruikt en met welk doel deze cookies worden geplaatst. Mocht u meer specifieke informatie wensen met betrekking tot cookies, dan verwijzen wij u graag naar onze cookieverklaring.


Google Analytics

GoSharing maakt gebruik van Google Analytics om inzicht te krijgen in het gebruik van de website zodat we deze kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van de Google Analytics Cookies worden pseudo-anonieme persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Google Analytics. Pseudo-anonieme persoonsgegevens zijn:


 • Locatie
 • Besturingssysteem
 • Browser
 • Soort apparaat (tablet, mobiel of desktop)
 • Pagina’s die bekeken worden
 • Hoe de bezoeker binnen is gekomen op de website
 • De tijdsduur van het verblijf op de website.


Een IP-adres is bijvoorbeeld niet zichtbaar en valt daarmee ook niet te herleiden naar een persoon. Zowel GoSharing als de betrokken medewerkers van ingeschakelde dienstverleners, zoals een online marketingbureau, kunnen bij deze persoonsgegevens. In het privacy statement van Google kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens. [bedrijfsnaam] heeft een verwerkingsovereenkomst met Google Analytics om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.


Yandex

GoSharing maakt gebruikt van Yandex Metrica om inzicht te krijgen in het gebruik van de website en om deze te kunnen optimaliseren voor gebruikers. Door middel van Yandex cookies worden pseudo-anoniemen persoonsgegevens van bezoekers opgeslagen in Yandex. Pseudo-anonieme gegevens zijn recordings van bezoeken. Recordings worden maximaal 2 weken opgeslagen. Betrokken medewerkers van een ingeschakelde dienstverlener hebben toegang tot deze persoonsgegevens. In het privacy beleid van Yandex kunt u informatie vinden over de beveiliging van uw persoonsgegevens.


Nieuwsbrief

U kunt zich inschrijven voor onze nieuwsbrief waarin wij u willen informeren over nieuws op het gebied van onze diensten. U kunt zich op onze website met uw e-mailadres inschrijven voor de nieuwsbrief. Uw persoonsgegevens worden pas aan de lijst van ontvangers toegevoegd wanneer u er nadrukkelijk toestemming voor heeft gegeven door middel van het klikken op een bevestigingslink in de e-mail die u direct ontvangt wanneer u zich inschrijft voor de nieuwsbrief. Zowel GoSharing als bevoegde medewerkers van ingeschakelde dienstverleners hebben toegang tot deze persoonsgegevens. U ontvangt maximaal 2 keer per maand een nieuwsbrief. U kunt zich op elk gewenst moment afmelden voor de nieuwsbrief. Dit kan via de uitschrijflink in de nieuwsbrief zelf. Wij maken gebruik van een extern programma om de nieuwsbrief te versturen en delen hiervoor uw persoonsgegevens. U kunt uiteraard het privacy statement van Mailchimp inzien.


Contactformulier

Wanneer u contact met ons wil, kunt u op de website een contactformulier invullen. De ingevoerde persoonsgegevens in het contactformulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een contactformulier invult, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:


 • Naam
 • E-mailadres
 • Bericht


Op deze wijze kunnen we contact met u opnemen en onderhouden. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners, bijvoorbeeld een online marketingbureau of websitebouwer om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Jaarlijks op 25 mei worden alle persoonsgegevens bij zowel ons als bij derden verwijderd, mits het contactformulier is afgehandeld.


Mijn account aanmaken

U kunt via de website van GoSharing een mijn account aanmaken. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een mijn account wil aanmaken, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:


 • Voornaam
 • Achternaam
 • E-mailadres
 • Wachtwoord


Bij het account configureren hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:


 • Straatnaam
 • Huisnummer + toevoegingen
 • Postcode
 • Plaatsnaam
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Telefoonnummer
 • Rijbewijsnummer


U kunt de volgende aanvullende informatie toevoegen bij mijn huur/verhuur account:


 • Stel jezelf voor
 • Mijn profielfoto


Wachtwoorden kunnen wij niet inzien. Met deze persoonsgegevens kunnen wij uw mijn account aanmaken om een camper te huren of een camper te verhuren, kunnen wij uw rijbewijs checken op geldigheid en kunnen wij contact met u opnemen wanneer dit nodig is. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer mijn account 5 jaar inactief is, worden uw persoonsgegevens jaarlijks op 25 mei bij zowel ons als bij derden verwijderd.


Plaats een huuraanvraag

U kunt via de website van GoSharing huuraanvraag plaatsen om een camper te huren. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een camper wilt huren, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig als huurder:


 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Naam bestuurder(s)
 • Adres bestuurder(s)
 • Woonplaats bestuurder(s)
 • Geboortedatum bestuurder(s)
 • Rijbewijsnummer bestuurder(s)


Als verhuurder hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:


 • Naam
 • Adres
 • Woonplaats
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Kenteken camper
 • Breng- en afhaallocatie camper (adres en woonplaats)


Met deze persoonsgegevens kunnen wij huurders en verhuurders bij elkaar brengen om een camper te verhuren en kunnen wij uw rijbewijsnummer(s) checken op geldigheid. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. Wanneer het huurtermijn is verstreken, worden uw persoonsgegevens binnen 7 jaar bij zowel ons als bij derden verwijderd.


Plaats een camper

U kunt via de website van GoSharing uw camper plaatsen om deze te verhuren aan particulieren. De ingevoerde persoonsgegevens in het formulier worden versleuteld verwerkt. Wanneer u een camper wilt verhuren, hebben wij de volgende persoonsgegevens van u nodig:


 • Niet persoonlijke camperinformatie (advertentietekst, foto’s, schoonmaakkosten, borg, eigen risico per schadegeval, aantal vrije kilometers per dag, kosten per extra kilometer, camper faciliteiten, aantal zitplaatsen, aantal slaapplaatsen, type camper, kilometerstand, merk, bouwjaar, brandstof, transmissie, huisregels, verzekeringsmaatschappij, pechhulp, vervangend vervoer)
 • Kenteken camper
 • Beschikbaarheid camper
 • Camper locatie (straatnaam, huisnummer + toevoegingen, postcode, plaatsnaam en provincie)


Met deze persoonsgegevens kunnen wij uw camper plaatsen op GoSharing voor verhuur. Wij delen de persoonsgegevens met de door ons ingeschakelde dienstverleners om hun werkzaamheden voor ons correct en efficiënt te kunnen uitvoeren. Wij hebben een verwerkingsovereenkomst de ingeschakelde dienstverleners om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw persoonsgegevens. U dient contact op te nemen met GoSharing om uw camper te verwijderen van de website via de contactgegevens onderaan in dit privacy statement. 


Gegevens van kinderen onder 16 jaar

Onze website en/of dienst heeft geen intentie persoonsgegevens te verzamelen van websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar, tenzij zij toestemming hebben van hun ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er persoonsgegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via de contactgegevens onderaan dit privacy statement, dan verwijderen wij de betreffende informatie.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door GoSharing en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u bezitten in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.


U kunt een schriftelijk verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar de contactgegevens onderaan dit privacy statement. Wij zullen zo snel mogelijk reageren op uw verzoek, maar in ieder geval binnen vier weken. Wij verzoeken u bij dit verzoek een kopie identiteitsbewijs te voegen. Let wel, u dient uw BSN-nummer, alsook onderaan op uw identiteitsbewijs, te markeren. Verder dient u op uw kopie te vermelden dat de kopie wordt verstrekt ten behoeve van bovenstaand verzoek. Alleen op deze wijze kunnen wij ervoor zorgdragen dat alleen u toegang krijgt tot uw persoonsgegevens.


GoSharing heeft geen invloed op het gebruik van gegevens door sociale media. Uit gegevens van Google Analytics en Yandex kunnen wij geen herleidbare persoonsgegevens verkrijgen, deze kunnen wij ook niet voor u aanpassen.


Wij willen u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heef om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons


Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

GoSharing neemt de bescherming van uw persoonsgegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Zo maakt GoSharing gebruik van encryptie door een SSL-layer, zorgen wij ervoor dat alleen de noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens, dat de toegang tot de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden. Als u het idee hebt dat uw persoonsgegevens toch niet goed beveiligd worden of wanneer er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met ons via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.


Vragen en/of opmerkingen

Heeft u vragen of opmerkingen over dit privacy statement? Dan kunt u contact opnemen via de contactgegevens onderaan dit privacy statement.


Contactgegevens

GoSharing Europe

Varsseveldseweg 65D

7131 JA LichtenvoordeE: info@GoSharingeurope.com

T: 0315 – 745 707

Je gebruikt een verouderde browser. Deze website functioneert mogelijk niet optimaal. We raden je aan Microsoft Edge, Chrome, Firefox of Safari te gebruiken.